Program Budowy 100 Obwodnic

Rada Budowy nr 14

W dniu 07.10.2022r. Odbyła się Rada Budowy nr 14 prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. Temat rozmów w dalszym ciągu dotyczył wniosku ZRID. Główny Wykonawca oczekuje na wydanie wniosku przez LUW zezwalającego na rozpoczęcie budowy inwestycji. Narada odbyła się również w formie telekonferencji.