Program Budowy 100 Obwodnic

Rada Techniczna nr 13

W dniu 30.09.2022r. Odbyła się Rada Techniczna nr 13 prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. Tematem rozmów było omówienia uwag przekazanych przez LUW dotyczących wniosku ZRID. Narada odbyła się również w formie telekonferencji.