Program Budowy 100 Obwodnic

Rada Techniczna nr 12

W dniu 12.08.2022 r. Odbyła się Rada Techniczna nr 12, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. Spotkanie miało charakter roboczy i polegało na omówieniu uwag z wezwania Wojewody Lubuskiego do usunięcia braków we wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.