Program Budowy 100 Obwodnic

Rada Budowy nr 12

W dniu 05.08.2022r. Odbyła się Rada Budowy nr 12, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W dniu 22.07.2022 r. Wykonawca złożył do LUW wniosek o ZRID. W związku z powyższym uznaje się, że Wykonawca osiągnął Kamień Milowy nr 1 w dniu 22.07.2022 r. Dnia 05.08.2022 r. Wykonawca otrzymał informację o udzieleniu Pozwolenia wodnoprawnego a dokument udzielający pozwolenia wpłynął do Wykonawcy w dniu 10.08.2022 r. Narada odbyła w formie telekonferencji.