Program Budowy 100 Obwodnic

Rada Budowy nr 11

W dniu 08.07.2022 r. Odbyła się Rada Budowy nr 11, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W dalszym ciągu kontynuowany był temat dotyczący Wniosku o pozwolenie wodnoprawne i wezwanie z PGWWP do usunięcia braków formalnych. Narada odbyła się również w formie telekonferencji.