Program Budowy 100 Obwodnic

Rada Techniczna nr 11

W dniu 28.06.2022 r. Odbyła się Rada Techniczna nr 11, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. Tematem rozmów było omówienie problemów dotyczących uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W dniu 23.06.2022 r. PGWWP ponownie wzywa Wykonawcę do uzupełnienia złożonego wcześniej wniosku. Narada odbyła się również w formie telekonferencji.