Program Budowy 100 Obwodnic

Rada Techniczna nr 10

W dniu 20.05.2022 r. Odbyła się Rada Techniczna nr 10, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. Tematem rozmów było omówienie zagadnień dotyczących złożenia Wniosku o pozwolenie wodnoprawne i wezwanie z PGWWP do usunięcia braków przekazanych pismem z dnia 11.05.2022 r. Narada odbyła się również z formie telekonferencji.