Program Budowy 100 Obwodnic

Rada Budowy nr 9

W dniu 13.05.2022r. Odbyła się Rada Budowy nr 9,prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. Tematem rozmów było omówienie zagadnień związanych ze Stałą Organizacją Ruchu. Narada odbyła się również w formie telekonferencji.