Program Budowy 100 Obwodnic

Narada z jednostką projektującą

W dniu 10.05.2022r. w biurze Inżyniera Kontraktu rozpoczęła się narada z jednostką projektującą. Spotkanie miało na celu omówienie wprowadzonych zmian do dokumentacji dotyczącej stałej organizacji ruchu. Narada odbyła się również w formie telekonferencji.