Program Budowy 100 Obwodnic

Spotkanie robocze w GDDKiA

W dniu 20.04.2022r. w oddziale GDDKiA w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie robocze na którym Kierownik Projektu wraz z Inżynierem Kontraktu oraz Wykonawcą wspólnie omawiali wątpliwości dotyczące odstępstw od warunków techniczno-budowalnych.