Program Budowy 100 Obwodnic

Spotkanie z Zarządem Powiatu

W dniu 17.03.2022r. w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich odbyło się spotkanie z Zarządem Powiatu. Spotkanie miało na celu podjęcie uchwały o pozytywnym zaopiniowaniu rozwiązań projektowych i rozwiązań kolizji nowo projektowanej Obwodnicy z drogami powiatowymi. Zarządu Powiatu zaproponowane rozwiązania zaopiniował pozytywnie.