Program Budowy 100 Obwodnic

Rada Budowy nr 7

W dniu 11.03.2022r. odbyła się Rada Budowy nr 7, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie rady omówione zostały prace związane z realizacją Projektu, a także napotkane problemy dotyczące rozwiązań projektowych w zakresie skrzyżowania z drogą wojewódzką 156 oraz obrębów skrzyżowań projektowanej obwodnicy z drogą krajową nr 22. W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, tj. pandemią wirusa SARS-COV-2, Rada Budowy odbyła się również w formie telekonferencji.