Program Budowy 100 Obwodnic

Rada Techniczna nr 7

W dniu 25.02.2022r. odbyła się Rada Techniczna nr 7, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie rady omówione zostały prace związane z realizacją Projektu, a także napotkane problemy. W dniu 01.03.2022r. w siedzibie GDDKiA w Zielonej Górze odbyło się spotkanie podczas, którego omówione zostały rozwiązania projektowe dla planowanej obwodnicy oraz uwagi Starostwa i ZDW. W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, tj. pandemią wirusa SARS-COV-2, Rada Techniczna odbyła się również w formie telekonferencji.