Program Budowy 100 Obwodnic

Rada Budowy nr 6

W dniu 11.02.2022r. odbyła się Rada Budowy nr 6, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. Podczas rady zostały poruszone tematy rozwiązań projektowych dotyczących skrzyżowania DG 005447F z DW 156 w obrębie skrzyżowania DW 156 z planowaną obwodnicą. W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, tj. pandemią wirusa SARS-COV-2, rada odbyła się również w formie telekonferencji.