Program Budowy 100 Obwodnic

Rada Techniczna nr 6

W dniu 28.01.2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 6, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. Podczas rady zostały poruszone tematy odnośnie opinii Zarządców Dróg Wojewódzkich Powiatowych i Gminnych, dotyczących rozwiązań projektowych. W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, tj. pandemią wirusa SARS-COV-2, rada odbyła się również w formie telekonferencji.