Program Budowy 100 Obwodnic

Rada Budowy nr 5

W dniu 17.01.2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 5, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie rady omówiony został program prac projektowych oraz postęp robót. W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, tj. pandemią wirusa SARS-COV-2, rada odbyła się również w formie telekonferencji.