Program Budowy 100 Obwodnic

Konsultacje Wielobranżowe

W dniu 10.01.2022 r. odbyły się Konsultacje Wielobranżowe z Jednostką Projektową, w trakcie których dokonano wstępnej oceny Projektu Budowlanego. W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, tj. pandemią wirusa SARS-COV-2, konsultacje odbyły się również w formie telekonferencji.