Program Budowy 100 Obwodnic

Rada Techniczna nr 5

W dniu 21.12.2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 5, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie rady omówione zostały sprawy dotyczące drogi powiatowej DP1375F oraz planowane prace projektowe. W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, tj. pandemią wirusa SARS-COV-2, rada odbyła się również w formie telekonferencji.