Program Budowy 100 Obwodnic

Rada Budowy nr 4

W dniu 10.12.2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 4, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie rady dokonano oceny realizacji prac projektowych, a także omówiono plan prac na kolejny miesiąc. W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, tj. pandemią wirusa SARS-COV-2, powodującą chorobę zakaźną COVID-19, rada odbyła się również w formie telekonferencji.