Program Budowy 100 Obwodnic

Konsultacje Wielobranżowe

W dniu 07.12.2021 r. odbyły się Konsultacje wielobranżowe dotyczące weryfikacji i oceny Projektu Budowlanego. W trakcie spotkania omówione zostały sprawy dotyczące prac projektowych, a także zweryfikowano Projektu Budowlany oraz planszę zbiorczą sieci. W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, tj. pandemią wirusa SARS-COV-2, powodującą chorobę zakaźną COVID-19, konsultacje odbyły się również w formie telekonferencji.