Program Budowy 100 Obwodnic

Rada Techniczna nr 4

W dniu 30.11.2021 r. w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 4, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie rady poruszone zostały problemy związane z realizacją projektu. W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, tj. pandemią wirusa SARS-COV-2, powodującą chorobę zakaźną COVID-19, rada odbyła się również w formie telekonferencji.