Program Budowy 100 Obwodnic

Rada Budowa nr 3

W dniu 19.11.2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 3, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie rady omówiony został postęp prac projektowych oraz napotkane problemy. W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, tj. pandemią wirusa SARS-COV-2, powodującą chorobę zakaźną COVID-19, rada odbyła się również w formie telekonferencji.