Program Budowy 100 Obwodnic

Planowane wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu

Wykonawca w dniu 04.07.2024 poinformował Strony o planowanym wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu na DK22 od strony Gorzowa Wielkopolskiego. Termin wprowadzenia zmiany 11.07.2024 r.