Program Budowy 100 Obwodnic

Przepięcie kolizji elektroenergetycznej

W dniu 11.06.2024 wykonano przepięcie kolizji elektroenergetycznej nr 6,7,8.