Program Budowy 100 Obwodnic

Intensywne opady deszczu przeszkodą w prowadzeniu robót

W dniu 25, 30 oraz 31 maja wystąpiły niesprzyjające warunki klimatyczne tj. intensywne opady deszczu których konsekwencje stanowiły przeszkodę w prowadzeniu robót. Powstałe warunku atmosferyczne spowodowały lokalne wymycia skarp i podtopienia.