Program Budowy 100 Obwodnic

Rada Techniczna nr 3

W dniu 10.11.2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 3, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie rady Wykonawca i IK potwierdzili, że prace projektowe przebiegają zgodnie z obowiązującym Programem. W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, tj. pandemią wirusa SARS-COV-2, rada odbyła się również w formie telekonferencji.