Program Budowy 100 Obwodnic

Prace przy obiektach mostowych

Wykonawca prowadził prace przy obiektach mostowych: WD1, WD2, PZDs-1, PZDs-2 - zasypki obiektów do poziomu drenażu oraz betonowanie gzymsów skrzydeł S1 i S3 obiektu PZDs-2. Prowadzono również prace brukarskie w km 0+200 do 0+300 pierścień ronda DK22 od strony Gorzowa.