Program Budowy 100 Obwodnic

Wykonano betonowanie oraz prace brukarskie

Wykonano betonowanie fundamentów skrzydeł S2.1 i S2.2 na obiekcie mostowym WD1, betonowanie gzymsu skrzydła S2 na obiekcie mostowym PZDs-2 oraz kontynuowano prace brukarskie na rondzie na drodze krajowej nr 22 od strony Gorzowa.