Program Budowy 100 Obwodnic

W dniu 22.04.2024 odbyły się badania

W dniu 22.04.2024 odbyły się badania VSS: WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE TG: DK 22 ciąg główny: km 6+000 – 7+000 – powtórne badanie kontrolne przeprowadzone 22.04.2024 r. Wynik badań pozytywny.