Program Budowy 100 Obwodnic

Wykonawca kontynuował prace z zakresu branży drogowej

Wykonawca kontynuował prace z zakresu branży drogowej układanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w km 6+000 - 6+900, 3+650 - 3+750, 0+440 - 0+523, 0+000 - 0+100