Program Budowy 100 Obwodnic

Wprowadzeniu tymczasowej organizacji

W dniu 02.04.2024 Wykonawca przekazał zawiadomienie o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu na DK22 od dnia 09.04.2024 r.