Program Budowy 100 Obwodnic

Betonowanie gzymsów ustroju nośnego

W dniu 29.03.2024 odbyło się betonowanie gzymsów ustroju nośnego, korpusów skrzydeł obiektu mostowego PZDS2 oraz fundamentów skrzydła wiaduktu WD2.