Program Budowy 100 Obwodnic

Akceptacji Burmistrza propozycji zmiany konstrukcji nawierzchni

W dniu 13.03.2024 wpłynęła informacja o akceptacji Burmistrza Strzelec Krajeńskich propozycji zmiany konstrukcji nawierzchni na zatoce do zawracania na drodze gminnej 1b (działka nr 278/172 obręb Brzoza) na nawierzchnie gruntową.