Program Budowy 100 Obwodnic

Rada Techniczna nr 2

W dniu 27.10.2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 2. prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. Na spotkaniu omawiane były prace projektowe. W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, tj. pandemią wirusa SARS-COV-2, rada odbyła się również w formie telekonferencji.